نشابازار | فروشگاه اینترنتی

نشابازار

فروشگاه اینترنتی
خانه/ برنج/ هاشمی/ برنج هاشمی دانه بلند
این کالا فاقد تصویر است.

تعداد موجود: 10

برنج هاشمی دانه بلند

ممتاز اصل گیلان

330,000 تومان

وزن کالا: 10 کیلو گرم

1497