نشابازار | فروشگاه اینترنتی

نشابازار

فروشگاه اینترنتی
خانه/ برنج/ هاشمی/ برنج هاشمی
این کالا فاقد تصویر است.

تعداد موجود: 10

برنج هاشمی

برنج شکسته

230,000 تومان

وزن کالا: 10 کیلو گرم

3639